Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 53,8x47m, 3 tầng, 5000m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương