Địa điểm: Q3, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 26x48m, 4 tầng, 3350m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương