Địa điểm: Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5x20m, 100m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương