Địa điểm: Bà Triệu, TP Quãng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5x20m, 6 tầng, 750m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương