Địa điểm: Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: in 1 floor, 60m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,