Địa điểm: PhiLong Tower, Nguyễn Văn Linh, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 25x45m, 17.5 tầng, 16.000m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,