Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 10x12.5m, 2 tầng, 250m2