Địa điểm: An Thượng 16, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 4,7 x 14m, 2 tầng, 140m2
Thời gian, thể loại công trình: ,