Địa điểm: Mẹ Nhu, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Diện tích: 4x20,5m, 2 tầng, 160m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương