Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 12 x 30m, 550m2