Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 13 x 10,5m, 2 tầng, 250m2