Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5x20, 3 tầng, 250m2