Địa điểm: Hội An, Việt Nam
Diện tích: 2 tầng, 250m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,