Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 4,5 x 16,7. 2,5 tầng. 220m2