Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 12,5 x 20m, 250m2