Địa điểm: Nguyễn Vịnh, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 12,5x17,5m, 3 tầng, 350m2 sử dụng.
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương