Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 9.3 x 7.5, 4.5 tầng, 350m2