Địa điểm: CMT8, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 20x20m, 3 tầng, 500m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương