Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5,1x20m, 1 tầng, 60m2
Thời gian, thể loại công trình: ,