Địa điểm: Khu Đảo Xanh, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 16x25m, 4 tầng, 750m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương