Địa điểm: Khu DC Bà Tiệu, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 10x20m, 3 tầng, 550m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương