Địa điểm: 20.02,block B- HAGL, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: căn hộ 110m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương