Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 4x20m, 4 tầng, 320m2