Địa điểm: Hòa Xuân, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 5 x 20m, 2,5 tầng, 250m2