Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 10 x 25m, 3 tầng, 450m2