Location: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Area: 12 x 20m, 3 tầng, 350m2
Time, kind of works: , , ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương