Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 12 x 20m, 3 tầng, 350m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế: Kts.Trần Anh Thiên Phương