Địa điểm: Nguyễn Tất Thành, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 3.5 tầng, 475m2
Thời gian, thể loại công trình: ,