Địa điểm: Quang Trung, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 8,4 x 19m, 3,5 tầng, 550m2
Thời gian, thể loại công trình: ,