Địa điểm: 23F Indochina Building, Bạch Đằng, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 220m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương