Địa điểm: TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 7x10,5m, 3 tầng, 210m2