Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 14x30m, 2 tầng, 350m2