Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 5x20, 6 tầng, 600m2