Địa điểm: Lapaz Apartment - Lapaz Tower, Nguyễn Chí Thanh, Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 120m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,