Địa điểm: TP Hội An, Việt Nam
Diện tích: 10 x 20,5m, 2 tầng, 250m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,