Địa điểm: TP Hội An, Việt Nam
Diện tích: 700m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương