Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 42x30m, 2 tầng, 2300m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương