Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 25x20m, 2 tầng, 450m2