Địa điểm: TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 7.2x18m, 3 tầng, 350m2