Địa điểm: Lê Duẩn, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 35,5x29,5m, 5 tầng, 5500m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương