Địa điểm: Thị Trấn Đông Phú, H.Quế Sơn, T.Quảng Nam, Việt Nam
Diện tích: 10x20m, 3 tầng, 250m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương