Địa điểm: Nguyễn Văn Linh, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: in 8 floor, 350m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,