Địa điểm: Trần Quốc Toản, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 6.5x8.5m, 4 tầng, 200m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương