Địa điểm: Q3, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 15x25m, 5 tầng, 1250m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương