Địa điểm: T11, Pextrolimex Building, 2-9, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 6,5x8,5m, 55m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương