Địa điểm: Nguyễn Huệ, TP Hồ CHí Minh, Việt Nam
Diện tích: 4,5x15m, 67.5m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương