Địa điểm: 57 Nguyễn Chí Thanh, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 4.5x5.5m, 24.75m2
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương