Địa điểm: Ỷ Lan Nguyên Phi, Q.Hòa Cường Bắc, TP Đà Nẵng
Diện tích: 4,5x20m, 3 tầng, 180m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Phan Lê Hạnh Phúc