Địa điểm: 24 Paster, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Diện tích: 500m2
Thời gian, thể loại công trình: ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương