Địa điểm: Khu DC Bà Triệu, TP Quảng Ngãi, Việt Nam
Diện tích: 7x12m, 2,5 tầng, 255m2 sử dụng
Thời gian, thể loại công trình: , ,

Thiết kế : Kts.Trần Anh Thiên Phương